Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Starachowicach

Data dodania: 08.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Starachowicach w ramach naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lp.

Nr biznesplanu

Ocena punktowa

1

2/2021/GD/BST/BP

96,50

2

4/2021/GD/BST/BP

96,00

3

1/2021/GD/BST/BP

96,00

4

14/2021/GD/BST/BP

94,00

5

17/2021/GD/BST/BP

93,00

6

5/2021/GD/BST/BP

92,50

7

9/2021/GD/BST/BP

91,00

8

11/2021/GD/BST/BP

91,00

9

13/2021/GD/BST/BP

90,50

10

20/2021/GD/BST/BP

90,50

11

15/2021/GD/BST/BP

90,00

12

16/2021/GD/BST/BP

90,00

13

19/2021/GD/BST/BP

89,00

14

12/2021/GD/BST/BP

88,00

15

10/2021/GD/BST/BP

86,50

16

3/2021/GD/BST/BP

86,00

17

6/2021/GD/BST/BP

85,00

 

Lista rezerwowa

 

Lp.

Nr biznesplanu

Ocena punktowa

1

18/2021/GD/BST/BP

78,00

2

7/2021/GD/BST/BP

76,00

3

8/2021/GD/BST/BP

72,50

 

 

 Wszystkie osoby, których biznesplany zostały rekomendowane do dofinansowania prosimy o złożenie załączników do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego do dnia 18 czerwca 2021 r.

Dokumenty niezbędne, które Uczestnik/Uczestniczka Projektu musi złożyć przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego to:

  • Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (zał. nr 17 do niniejszego Regulaminu)
  • Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta środkami na rozwój przedsiębiorczości, szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków (zał. nr 15 do niniejszego Regulaminu)
  • Dokument poświadczający rozpoczęcie działalności gospodarczej np. wpis do CEIDG
  • Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (zał. nr 14 do niniejszego Regulaminu)
  • Oświadczenie współmałżonka Uczestnika projektu – jeśli dotyczy (zał. nr 12 do niniejszego Regulaminu)
  • Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia (zał. nr 20 do niniejszego Regulaminu)
  • Oświadczenie Poręczyciela wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągany dochodu – jeśli dotyczy (zał. nr 13 do niniejszego Regulaminu)
  • Oświadczenie współmałżonka Poręczyciela – jeśli dotyczy (zał. nr 13 do niniejszego Regulaminu)
  • Inne wymagane dokumenty np. dotyczące proponowanego zabezpieczenia

 

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Pliki do pobrania (link).

Podobne aktualności

Zmiana godzin pracy biura Skarżysko Kamienna

22.07.2021

W dniu 23.07.2021 biuro w Skarżysku Kamiennej będzie czynne od godziny 10.30

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (7/08.05.03-26-0122/19)

20.07.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 7/08.05.03-26-0122/19 z dn....

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

19.07.2021

dotyczące wyboru trenera/wykładowcy do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia realizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce