Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Już wkrótce nowy projekt szkoleniowo – stażowy pn. „Aktywność to Twoja szansa”

Data dodania: 23.02.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Projekt „Aktywność to Twoja szansa” realizowany będzie przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa aktywności zawodowej 108 osób, w wieku od 15 do 29 roku życia (65 kobiet i 43 mężczyzn) zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET w tym, wyłącznie osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w UP poprzez udział w/w osób w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

 

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (65 kobiet i 43 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

 

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym, opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia:

1. Magazynier - Operatora wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

Czas trwania: 75 godz./ os. (60 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy)

2. Kelner z elementami baristy, obsługą kasy fiskalnej + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 114 godz./os.(40 godz. teorii + 74 godz. praktyki)

Praktyka: obsługa kasy fiskalnej (8 godz.), warsztaty z baristyki (16 godz.), obsługa komputera (50 godz.)

3. Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 100 godz./os. (50 godz. teorii + 50 godz. praktyki)

IV. Staże: 6 miesięczne dla 108 osób.

  

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                                           KSWP Kielce                                      

Barbara Kulbicka                                        Mariola Nowak

b_kulbicka@kswp.org.pl                             m_nowak@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 41                                        tel.: 41 343 17 80

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce