Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

Data dodania: 24.06.2020 / Autor: Przemysław Sipika

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

 • o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

II. Dofinansowanie może być przeznaczona m.in. na następujące wydatki:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie)
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych
 • usługi ochrony i monitoringu
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników
 • zakup ochronnej odzieży służbowej
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej
 • usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy

III. Zasady finansowanie projektów:

 • kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać
  się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 429 827 zł
 • wkład własny 0 zł

IV. Termin naboru wniosków:

 • do 31 lipca 2020 r. Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a ocena projektów prowadzona jest na bieżąco według daty wpływu wniosku o dofinansowanie.
Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce