Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Wsparcie obszarów wiejskich

Data dodania: 15.11.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłosiła kilka nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

W konkursach ogłoszonych przez LGD „Krzemienny Krąg” o wsparcie mogą wnioskować

 1. Osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą;
 2. Mikro i małe przedsiębiorstwa zamierzające rozwijać działalność gospodarczą;
 3. Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą zamierzające tworzyć lub rozwijać atrakcyjne produkty i usługi turystyczne.

Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków

 • koszty ogólne (np. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego w tym studia wykonalności),
 • roboty budowlane lub usługi,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • środki transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych,
 • pozostałe rzeczy, w tym materiały, które są uzasadnione zakresem inwestycji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Preferencjami objęto

 • inwestycje w działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu,
 • wnioskodawców należących do grupy defaworyzowanej (osoby do 34. roku życia),
 • projekty dotyczące uruchomienia/prowadzenia działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Krzemienny Krąg” (zgodnie z nr sekcji PKD), tj. Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (Sekcja I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (Sekcja R), Handel hurtowy i detaliczny (Sekcja G), Działalność organizacji członkowskich (Sekcja S),
 • inwestycje zakładające utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy,
 • wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub prowadzą działalność na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (tj. gminy: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą) od co najmniej 12 miesięcy.

 

Minimalne i maksymalne kwoty pomocy przewidziane dla poszczególnych konkursów

I.  „Podejmowanie działalności gospodarczej”

 • Wnioskodawcy: osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą;
 • Maksymalna wysokość wsparcia: 100 000,00 zł (premia).

II. „Rozwój działalności gospodarczej”

 • Wnioskodawcy: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą;
 • Wartość dofinansowania:

- maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 180 000,00 zł,

- minimalna wysokość pomocy przyznanej na jedną inwestycję wynosi 50 000,00 zł.

 • Maksymalna wysokość wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych.

III. „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

 • Wnioskodawcy: osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą;
 • Wartość dofinansowania:

- maksymalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 150 000,00 zł,

- minimalna wysokość pomocy przyznanej na jedną inwestycję wynosi 25 001,00 zł.

 • Maksymalna wysokość wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

Termin naboru wniosków dla wszystkich wymienionych konkursów: od 16.11.2017 roku do 30.11.2017 roku.

 

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Starachowice, telefon: 41 2753545

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce