Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zrealizowano drugie szkolenie w ramach Projektu Erasmus+

Data dodania: 08.11.2017 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Pięcioosobowa kadra KSWP odbyła szkolenie zagraniczne w Maladze. Uczestnicy wyjazdu nabyli wiedzę z zakresu funkcjonującego w Hiszpanii systemu polityki migracyjnej. Dzięki wyjazdowi szkoleniowemu uczestnicy zdobyli kompetencje, które wpłyną na rozwój firmy w zakresie kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące zastosowania skutecznych narzędzi i programów kształcenia. Przedstawiono system zarządzania, przygotowania oraz realizacji form wsparcia, zmierzających do adaptacji językowej, kulturowej i społecznej środowisk defaworyzowanych.  Wyjaśniono zwalczanie obustronnego lęku przed odmiennością, skutecznego motywowania cudzoziemców do uczestnictwa w życiu społecznym, promowania różnorodności i dialogu między różnymi kulturami. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu odbyli wizytę studyjną w Stowarzyszeniu „Malaga Acoge”, instytucji aktywnie działającej na rzecz kształcenia cudzoziemców.

Mobilność odbyła się w okresie od 14.10.2017 r. do 21.10.2017 r. w ramach projektu „Z globalizacją nam po drodze – kształcenie na europejskim poziomie” (Erasmus+).

Wkrótce w ramach projektu odbędzie się ostatnia mobilność, po której uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie rezultatów projektu:

  • Przewodnik na temat dobrych praktyk w zakresie kształcenie imigrantów, uchodźców i ubiegających się o azyl stosowanych w Szwecji, Hiszpanii i Portugalii
  • Narzędzie praktyczne – ścieżka kształcenia imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl mająca na celu ich adaptację językową, kulturową oraz włączenie społeczną

Powyższe rezultaty projektu udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie i zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania m.in. na stronie internetowej erasmus.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

 ”Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w artykule zawartość merytoryczną.”

 

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce