Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zrealizowano dwa kolejne wyjazdy w ramach Projektu Erasmus+!

Data dodania: 08.10.2015 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Zrealizowano dwa kolejne wyjazdy w ramach Projektu Erasmus+! Tym razem dwie grupy uczestników projektu „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" (Erasmus+) odbyły tygodniowe wyjazdy do organizacji przyjmującej w Hiszpanii.

Podczas wizyt, które zrealizowano w okresie od 13.09.2015 r. do 26.09.2015 r., uczestnicy mobilności wzięli udział w pięciodniowych szkoleniach, podczas których nabyli wiedzę z zakresu funkcjonującego w Hiszpanii procesu nauczania osób dorosłych ukierunkowanego na wspieranie przedsiębiorczości. W ramach szkoleń omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. uwarunkowań kulturowych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych mających wpływ na kształcenie w państwie przyjmującym; metod zarządzania, przygotowania, realizacji form szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości; metod i narzędzi kształcenia wspierających rozwój kreatywności, inicjatywności oraz innowacyjności; metod monitoringu
i ewaluacji form kształcenia z zakresu przedsiębiorczości (w tym walidacji uzyskiwanych kompetencji) oraz wykorzystania w kształceniu technologii ICT. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu odbyli wizytę studyjną
do instytucji zajmującej się edukacją dorosłych z zakresu przedsiębiorczości. W ramach projektu do zrealizowania pozostały jeszcze trzy mobilności, po których uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie finalnych rezultatów projektu tj.:
• Ponadnarodowego Standardu kształcenia dorosłych w celu pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości;
• Elektronicznej publikacji na temat znaczenia kształcenia dorosłych w zakresie przedsiębiorczości w dobie globalizacji, szans i możliwości kształcenia dorosłych na poziomie europejskim oraz skutecznych metod
i narzędzi kształcenia stymulujących rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, inicjatywności i innowacyjności
• Prezentacji multimedialnej na temat założeń projektu, jego rezultatów oraz korzyści płynących z realizacji projektów mobilności.
Powyższe rezultaty projektu, które udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie, zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania na stronie internetowej www.erasmus.kswp.org.pl (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce