Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Spotkanie "Innowacje społeczne w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza"

Data dodania: 11.10.2013 / Autor: Mateusz Kania

W dniu 30.09.2013r Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Wydział Innowacyjności

Tematem spotkania była „Unia Innowacji” – Inicjatywa przewodnia Strategii „Europa 2020”  KE zainicjowała pilotażowy program europejskiej innowacji społecznej, która opiera się na 3 istniejących instrumentach: program Progress, sieci EURES i europejskim instrumencie mikrofinansowym na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2014.  Głównymi celami programu są:

- zwiększenie odpowiedzialności za osiąganie unijnych celów w obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i warunków pracy wśród głównych osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki,

- wspieranie budowania odpowiednich, dostępnych i wystarczających systemów zabezpieczenia społecznego i rynków pracy,

- modernizacji prawa Unii zgodnie z zasadami inteligentnych regulacji,

- promowanie mobilności geograficznej pracowników,

- promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego poprzez zwiększenie poziomu mikrofinansów.

Na spotkaniu zostało przedstawionych pięć celów strategicznych, które spowodują wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadząc tym samym  do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE:

  1. Zwiększenie i wzmocnienie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności.
  2. Wzrost internacjonalizacji ukierunkowany na rozwój innowacyjności województwa mazowieckiego.
  3. Wzrost efektywności wsparcia i finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie.
  4. Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz pro przedsiębiorczych sprzyjających kreatywności oraz kooperacji.
  5. Wzmocnienie społeczeństwa informacyjnego jako zasadniczego czynnika dla rozwoju innowacyjności.  
Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce