Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie komputerowe ECDL

Data dodania: 28.05.2014 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Szkolenia

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji komputerowych – ECDL w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby pełnoletnie zarówno pracujące jaki i zdolne do podjęcia pracy, która z własnej inicjatywy pragną nabyć lub podwyższyć kompetencje w zakresie umiejętności komputerowych (ICT), a także zamieszkują na obszarze powiatów: koneckiego, kieleckiego, buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, sandomierskiego lub staszowskiego.

Projekt przewiduje szkolenia z zakresu ICT (po 120 godz. lekcyjnych) zakończonych egzaminem  ECDL na poziomie START lub CORE. Szkolenia komputerowe będą odbywały się w pobliżu miejsca zamieszkania słuchaczy, w 12-o osobowych grupach.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie posiadanie przed przystąpieniem do projektu kompetencji ICT (zależnie od deklarowanej ścieżki kształcenia) na poziomie nie wyższym niż średni.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41-375-14-55.

Więcej informacji na stronie http://www.cku.tu.kielce.pl/pokl-wkdds

Podobne aktualności

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach...

08.10.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu informuje...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.10.2019

W dniach 16-17 października 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Zamknięcie naboru do ścieżki przekwalifikowanie w Łodzi

02.10.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie w ramach projektu „Szansa na nowy start” w Łodzi zostanie zamknięty 02.10.2019 r. o godz. 16.00.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce