Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór na szkolenie „Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”

Data dodania: 20.05.2015 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Szkolenia

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż trwa nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie „Wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne  do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku, zapoznanie ich z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia podopiecznych w ośrodkach wypoczynkowych, a także nabycie umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz podstawowych metod pracy z grupą.

Dla kogo: szkolenie skierowane jest do osób posiadających predyspozycje do pracy z dziećmi, które chcą zdobyć uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia   21 stycznia 1997r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania  i nadzorowania  (Dz. U. Nr 12, poz.67 i Nr 18, poz.102, Dz.U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696 oraz Dz.U. z 2015 r. poz.109).

Program szkolenia obejmuje 32 godz.

Cykl szkoleniowy składa się z kilkunastu etapów obejmujących następujące zagadnienia:

I. Integracja uczestników kursu z wykorzystaniem form i metod integrujących grupę osób. Zawarcie kontraktu.

II. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 • Przepisy prawne.
 • Nadzór nad placówką kolonijną.

III. Uczestnik kolonii lub obozu.

 • Wymagania, uprawnienia, obowiązki

IV. Wychowawca kolonii lub obozu.

 • Wymagania, uprawnienia, obowiązki

V. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku z uwzględnieniem zasad: zorganizowanej swobody,zespołowego działania, twórczej ekspresji, współdziałania, aktywizacji i samorządności oraz indywidualizacji oddziaływań wychowawczo – opiekuńczych.

 • Zajęcia dopołudniowe i popołudniowe
 • Czas zorganizowany i czas wolny
 • Personel kolonii i jego rola
 • Struktura

VI. Praca wychowawczo – opiekuńcza.

 • Dokumentacja wychowawcy: karty informacyjne, dziennik, rozkład dnia
 • Plan pracy
 • Metody i formy
 • Rola obserwacji w poznaniu i zrozumieniu doboru adekwatnych środków i sposobów spędzania czasu zorganizowanego i wolnego w trakcie turnusu

VII. Wychowanie fizyczne i sport.

 • Cele i zadania wychowania fizycznego
 • Rodzaje zabaw i gier ruchowych
 • Zajęcia z gier zespołowych
 • Gimnastyka
 • Pływanie
 • Lekkoatletyka
 • Podchody
 • Olimpiady sportowe wewnątrzkolonijne i zewnętrzne – środowiskowe
 • Biegi
 • Aerobik
 • Mecze piłki ręcznej, nożnej, koszykowej

VIII. Turystyka i krajoznawstwo.

 • Znaczenie ekologii i ochrony środowiska w codziennym życiu każdego człowieka
 • Sposoby poznawania poszczególnych ekosystemów
 • Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych
 • Gry terenowe

IX. Zajęcia kulturalno – oświatowe.

 • Cele zajęć
 • Rola wychowawcy i rola kolonistów
 • Formy i typy zajęć kulturalno – oświatowych
 • Przykłady zabaw i zajęć dla poszczególnych grup wiekowych
 • Literatura zawierająca zbiory przykładowych rozwiązań do tego rodzaju zajęć

X. Zajęcia praktyczno-techniczne

 • Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
 • Formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
 • Prace dekoracyjne i zdobnicze
 • Indywidualne zainteresowania uczestników
 • Rozwój zainteresowań uczestników

X. Prace społecznie użyteczne

 • Cele i zadania prac społecznie użytecznych
 • Wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
 • Prace w zakresie samoobsługi
 • Prace na rzecz miejsca wypoczynku
 • Prace na rzecz środowiska

XII. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • Bezpieczeństwo w czasie podróży oraz organizowanych wyjazdów
 • Zasady poruszania się po drogach
 • Bezpieczeństwo przeciw pożarowe
 • Plażowanie, kąpanie oraz rodzaje kąpielisk
 • Bezpieczeństwo całego pobytu na kolonii

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Miejsce szkolenia: Końskie

Koszt szkolenia:  390,00 zł brutto.

Kontakt: 

Barbara Kulbicka

tel. 41 260 46 41

e-mail: b_kulbicka@kswp.org.pl

 

Anna Andruszkiewicz

tel. 41 260 46 24

e-mail: a_andruszkiewicz@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce