Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

NABÓR NA SZKOLENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI

Data dodania: 26.10.2015 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż trwa nabór formularzy zgłoszeniowych na szkolenie pn. „Język angielski dla nauczycieli na poziomie A2-B2”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli do 31 sierpnia 2020 r. prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego powierzyć można nauczycielom wychowania przedszkolnego, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2.

Dla kogo: Szkolenie adresowane do nauczycieli wychowania przedszkolnego znających język angielski na poziomie A2. Szkolenie zakłada nabycie przez uczestników takiej kompetencji językowej i komunikacyjnej, aby umożliwiła ona podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dzięki zastosowanym elementom praktycznym oraz dostosowaniu trybu zajęć do godzin pracy zawodowej, szkolenia umożliwią najbardziej efektywne nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Cel szkolenia: nabycie przez uczestników takiej kompetencji językowej i komunikacyjnej, aby umożliwiła ona podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dzięki zastosowanym elementom praktycznym oraz dostosowaniu trybu zajęć do godzin pracy zawodowej, szkolenia umożliwią najbardziej efektywne nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Program szkolenia: zgodny jest z założeniami „Ramowego programu kursu z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego”, zatwierdzonego przez MEN i zakłada realizację 240 godzin dydaktycznych. Program szkolenia przewiduje zajęcia praktyczne doskonalące komunikację językową – czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz zajęcia teoretyczne utrwalające zasady gramatyki. Na zajęciach każdego z poziomów przewidziana jest praca w małych grupach (do 10 osób), wykorzystanie rzutnika multimedialnego i sprzętu audio.

Miejsce szkolenia: Końskie

Koszt szkolenia:  1700,00 zł. (możliwa płatność ratalna) + koszt egzaminu zewnętrznego

Cena za 1 godzinę zajęć wynosi 7,08 zł.

Kontakt:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A

26-200 Końskie

tel. 41 375 14 55

e-mail: b_kulbicka@kswp.org.pl                                    

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce