Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Szkolenie: Pomoc publiczna w projektach unijnych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis w instrumentach inżynierii finansowej

Data dodania: 24.03.2015 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Szkolenia

Data szkolenia – 16 kwietnia 2015 r.

godz. 09:00 – 16:00

Adres – Warszawa, ul. Żurawia 32/34, pokój nr 47, I piętro.

Liczba miejsc jest ograniczona (max 20 osób).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu pomocy publicznej w projektach unijnych w nowej perspektywie 2014 – 2020. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia pomocy de minimis w instrumentach inżynierii finansowej. Zdobyta wiedza ułatwi uczestnikom szkolenia realizację projektów, w których występować będzie pomoc publiczna.

Program szkolenia:

Podstawowe pojęcia dotyczące pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym (Art. 107 ust. 1 TFUE) - praktyczne problemy związane z badaniem spełnienia tej definicji;
 • definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym – zagadnienia praktyczne;
 • praktyczne aspekty badania przesłanek pomocy publicznej (pomoc publiczna na różnych poziomach, w tym ryzyko pomocy dla banku kredytodawcy w przypadku instrumentów poręczeniowych);
 • zasady zwrotu pomocy niezgodnej z przeznaczeniem lub przyznanej bezprawnie (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999);
 • uwarunkowania wsparcia w ramach instrumentów inżynierii finansowej w przepisach dotyczących funduszy strukturalnych.

Ćwiczenia z elementami wykładu oraz 3 studia przypadków

Badanie definicji MŚP

 • definicja MŚP oraz nowoutworzonego przedsiębiorstwa;
 • wyjątki od definicji;
 • badanie powiązań między spółkami prawa handlowego, spółkami osobowymi oraz osobami fizycznymi – zakres, źródła informacji, sposób weryfikacji;
 • badanie wielkości zatrudnienia;
 • badanie danych finansowych;
 • pomocne formularze do weryfikacji definicji MŚP.

Ćwiczenia z elementami wykładu oraz 3 studia przypadków

Warunki udzielania pomocy de minimis

 • definicja działalności eksportowej;
 • definicja rolnictwa, rybołówstwa i transportu – zasady wykluczeń, źródła informacji, sposób weryfikacji;
 • ocena kwalifikowalności wydatków, w kontekście pomocy de minimis i przepisów dot. funduszy strukturalnych(rozporządzenie KE Nr 1083/2006).

Ćwiczenia z elementami wykładu oraz 3 studia przypadków

Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto

 • kredyt/pożyczka w różnych formach (ze spłatą w systemie równej raty kapitałowej lub równej raty; z karencją spłaty kapitału lub bez niej; uruchamiany jednorazowo lub w transzach);
 • poręczenie/gwarancja (alternatywne sposoby obliczania wartości pomocy de minimis, w tym analiza potencjalnej pomocy w przypadku wydłużenia okresu poręczenia/gwarancji).

Ćwiczenia z elementami wykładu

Warunki udzielania pomocy de minimis

 • zasady kumulacji pomocy de minimis;
 • badanie limitu pomocy de minimis w przypadku podmiotów powiązanych;
 • badanie intensywności pomocy de minimis.

Ćwiczenia z elementami wykładu oraz 3 studia przypadków

Obowiązki

 • badanie rozdzielności organizacyjno-księgowej w przypadku działalności powiązanej z transportem
 • monitorowanie pomocy de minimis w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu
 • wydawania zaświadczeń i korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
 • wpływu zmian harmonogramu instrumentu inżynierii finansowej (pożyczek lub poręczeń) na zgodność z zasadami pomocy de minimis.

Ćwiczenia z elementami wykładu

Sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej

 • obowiązki sprawozdawcze;
 • terminy i sposób przekazywania sprawozdań;
 • wypełnianie formularza sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej.

Ćwiczenia z elementami wykładu

Pytania i odpowiedzi

Blok obejmujący dodatkowe pytania dotyczące pomocy publicznej w instrumentach inżynierii finansowej. Podsumowanie szkolenia.

W ramach szkolenia KSWP oferuje:

- wykładowcę – praktyka;

- ciekawą formę prowadzenia zajęć;

- możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;

Udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu – to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Cena: 370,00 zł netto + 23% VAT za 1 osobę.

W cenie szkolenia:
- Materiały dydaktyczne
- Serwis kawowy
- Imienny certyfikat udziału w szkoleniu;
- Możliwość skonsultowania z Trenerem po zakończeniu szkolenia

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do dnia 07 kwietnia 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na e-mail: i_omelanczuk@kswp.org.pl.

Dodatkowych informacji udzielają:

Ilona Omelańczuk – tel. 22 521 06 51 lub 784 507 848

Paweł Ostafijczyk – tel. 41 260 46 33 lub 602 658 400

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce