Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

SZKOLENIE „WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW NA LATA 2014-2020 - APLIKOWANIE O ŚRODKI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ”

Data dodania: 11.05.2015 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Szkolenia

Data Szkolenia: 09.06.2015 r.

Miejsce szkolenia: KSWP Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24

Cel szkolenia: Omówienie najważniejszych zmian, jakie wprowadzają zatwierdzone w kwietniu wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz możliwości finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej.

Program szkolenia:

- dokumentacja programowa, dotycząca realizacji projektów w ramach EFS w latach 2014-2020

- główne obszary wsparcia, potencjalni beneficjenci, przykładowe typy projektów

- wkład własny w projekcie EFS 2014-2020 (wkład finansowy i niefinansowy)

- kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe (obowiązek rozliczania projektów EFS kwotami ryczałtowymi w   przypadku kiedy ich wartość nie przekracza 100.000 euro)

- koszty zarządzania jako koszty pośrednie w projektach EFS 2014-2020

- angażowanie personelu w projektach współfinansowanych w ramach EFS w latach 2014-2020 ( umowy cywilnoprawne; zmiany dot. limitu godzin; centralna, elektroniczna baza personelu projektu- ewidencja przepracowanych godzin i zadań)

- dochód wygenerowany podczas realizacji projektu

- zasada elastyczności (cross-financing)

- nowe zasady stosowania zasady konkurencyjności

Szkolenie poprowadzi Martyna Jabłońska- specjalista z zakresu funduszy pomocowych UE oraz zarządzania projektami unijnymi.

Koszt udziału 1 osoby wynosi: 220,00 zł brutto

Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia.

W cenie szkolenia:
- Materiały dydaktyczne
- Serwis kawowy
- Imienny certyfikat udziału w szkoleniu;
- Możliwość konsultacji z Trenerem po zakończeniu szkolenia

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie do dnia 01.06.2015 r. zgłoszenia pod numerem telefonu 41 343 17 80 lub 41 345 39 08, bądź drogą elektroniczną na adres: k_monska@kswp.org.pl lub i_klimczyk@kswp.org.pl.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji udzielają:

Iwona Klimczyk  – tel. 41 343 17 80

Karolina Mońska – tel. 41 345 39 08

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (7/8.5.4/2021)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 7/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (5/8.5.4/2021)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 5/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce