Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie na szkolenie z rachunkowości działalności badawczo-rozwojowej – możliwość uzyskania dofinansowania 80% kosztów szkolenia

Data dodania: 23.08.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Szkolenia

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników na szkolenie „Rachunkowość i sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej (B+R)”.

Szkolenie adresowane jest do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują, bądź zamierzają realizować projekty badawczo-rozwojowe. W zajęciach mogą wziąć udział właściciele, kadra zarządzająca
i pracownicy działów księgowych przedsiębiorstw, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane prowadzeniem prac badawczych i rozwojowych finansowanych z dotacji zewnętrznych.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Podniesienie kompetencji w zakresie dokumentowania, księgowania i rozliczania działalności badawczo-rozwojowej. Uczestnicy zajęć poznają praktyczne aspekty właściwego rozliczania oraz ewidencjonowania prac B+R. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w realizowaniu własnych projektów badawczo-rozwojowych lub przedsięwzięć zgłaszanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np. funduszy Unii Europejskiej).

Program szkolenia:

1. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w Ustawie o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)

- definicja wartości niematerialnych i prawnych w świetle prawa bilansowego,

- zaliczki na WNiP,

- regulacje dotyczące WNiP w MSR

- problemy z identyfikacją wartości niematerialnych i prawnych ze względu na różnice pomiędzy MSR a ustawą o rachunkowości

2. Dokumentowanie procesu faktycznego wytworzenia WNiP

- kryteria ujęcia jako składnika wartości niematerialnych

- wytworzenie składnika wartości niematerialnych we własnym zakresie

3. Analiza przesłanek zaliczenia prac rozwojowych do aktywów niematerialnych

4. Prace badawcze i rozwojowe – rozróżnienie

- ujęcie księgowe prac badawczych

- ujęcie księgowe prac rozwojowych

5. Podatkowe rozliczenie kosztów prac badawczo-rozwojowych

- działalność badawczo-rozwojowa w świetle Ustawy o podatku dochodowym

6. Kapitalizacja prac rozwojowych

- kryteria kapitalizacji

- wartość nakładów

- koszty podlegające aktywowaniu

- moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji

- kapitalizacja późniejszych nakładów

7. Wycena prac rozwojowych

8. Utrata wartości prac rozwojowych

- przesłanki utraty wartości

9. Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych finansowanych z dotacji zewnętrznych

- ewidencjonowanie dotacji, kosztów oraz przychodów

10. Sprawozdawczość prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

- ewidencja prac badawczo-rozwojowych

- sprawozdawczość do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Czas: 8 h dydaktycznych

Miejsce szkolenia: Kielce

Termin: 02.10.2018 r.

Koszt szkolenia: 600 zł netto/osoba. Szkolenie może być częściowo zrefundowane z funduszy Unii Europejskiej. (dofinansowanie do 80% kosztów szkolenia)!!!

UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  • Doświadczonego trenera
  • Drukowane materiały szkoleniowe
  • Certyfikat
  • Wsparcie merytoryczne
  • Serwis kawowy

KONTAKT:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63, 41 260 46 16 lub 41 375 14 55

e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce