Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

Data dodania: 27.11.2020 / Autor: Przemysław Sipika

W dniu 31.10.2020 r. w zakończyła się realizacja projektu „„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany był przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.11.2018 roku w partnerstwie z Placówkami Oświaty z Szydłowca tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołem Szkół im. KOP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (na zasadach programu Erasmus+) na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Partnerem zagranicznym była DNA EUROPE portugalska instytucja z siedzibą w Lizbonie.

Budżet projektu wynosił 643 914,95 zł. W ramach projektu sfinansowano między innymi: koszty podróży uczestników do Portugalii, transportu lokalnego, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe.  Przed wyjazdem na praktyki zagraniczne młodzież miała szansę uczestniczyć w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym, które ułatwiło uczniom odnalezienie się w zagranicznej rzeczywistości. W praktykach wzięło udział 58 uczniów kształcących się w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Informatyk oraz Stolarz. Młodzież miała okazję poznać nowoczesne środowisko pracy w renomowanych hotelach i restauracjach, profesjonalnych warsztatach stolarskich oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Elektronice, Energetyce, Telekomunikacji i Technologiach Informacyjnych w Lizbonie.   

Czas wolny od pracy uczniowie spędzali biorąc udział w zorganizowanych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po Lizbonie i okolicy. Dzięki tym zorganizowanym zajęciom poznali lepiej kulturę i obyczaje panujące w Portugalii. Po zakończonych praktykach uczestnicy otrzymali przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass dokumenty Europass Mobilność i certyfikaty potwierdzające odbycie przygotowania zawodowego.

Uczestnictwo w projekcie było dla wszystkich biorących w nim udział uczniów szansą na podniesienie umiejętności zawodowych oraz kompetencji osobistych, społecznych i językowych, które mają wpływ na zwiększenie ich konkurencyjność na lokalnym i europejskim rynku pracy.

 

Prezentacja praktyka zawodowa Lizbona - lipiec 2019

Prezentacja Erazmus Lizbona 

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce