Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Premia technologiczna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie z programu przyznawane jest w formie częściowej spłaty kredytu

Data dodania: 02.02.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił nabór wniosków do Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wnioskować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wsparcia wypłacana będzie premia technologiczna przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu technologicznego. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

 

  • W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

- zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo

- wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • Poziom dofinansowania: dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł
  • Poziom wsparcia: premia technologiczna od 20% do 70% (intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy)
  • Warunki konieczne: posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej, potwierdzonej warunkową umową kredytu technologicznego lub promesą
  • Kredyt technologiczny może być przeznaczony na następujące wydatki niezbędne do wdrożenia danej technologii:

- zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej

- zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych

- zakup używanych środków trwałych

- zakup robót i materiałów budowlanych

- zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

- pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części

- wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii

 

 

Termin naboru wniosków: od 20 lutego 2017 roku do 29 marca 2017 roku

 

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Końskie, telefon: 41 375 14 55, 41 260 46 63

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce