Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Już wkrótce nowy projekt szkoleniowo – stażowy pn. „Nowa Praca Nowe Możliwości”

Data dodania: 07.10.2016 / Autor: Przemysław Sipika

Projekt „Nowe Praca Nowe Możliwości” realizowany będzie od 02.01.2017 do 30.06.2018, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia). Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 100 osób po 29 roku życia (60 kobiet i 40 mężczyzn) znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo i są mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, poprzez udział w/w osób w programie aktywizacji zawodowej (tj. w poradnictwie indywidualnym i grupowym, szkoleniu oraz stażu).

 Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

 Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (60 kobiet i 40 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostające bez zatrudnienia tj. osoby zarejestrowane, jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy, a także osoby poszukujące pracy, bierne zawodowo. Ponadto, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – przynależą do min. jednej z grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia ISCED 2 włącznie),
  • osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby po 50 roku życia.

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia:

1. Operator wózków jezdniowych (+ uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego)

Czas trwania: 55 godz./ os. (40 godz. teorii + 15 godz. praktycznej nauki jazdy)

2. Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo– turystycznych + certyfikat ECDL BASE

Czas trwania: 138 godz./os.(48 godz. teorii + 90 godz. praktyki)

3. Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych + certyfikat ECDL BACE

Czas trwania: 150 godz./os. (44 godz. teorii + 106 godz. praktyki)

Praktyka: obsługa kasy fiskalnej (14 godz.) i terminala kart płatniczych (2 godz.), obsługa komputera (90 godz.)

4. Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej

Czas trwania: 90 godz. (60 godz. teorii + 30 godz. praktyki: (warsztaty z baristyki (16 godz.), obsł. kasy fiskalnej (14 godz.))

IV. Staże: 6 miesięczne dla 100 osób.

 

Wartość projektu: 1 636 123,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 554 297,73 zł

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                                            KSWP Kielce

Barbara Kulbicka                                        Karolina Mońska

b_kulbicka@kswp.org.pl                              k_monska@kswp.org.pl

tel.: 41 260 46 41                                       tel.: 41 343 17 80

Podobne aktualności

Zmiana godzin pracy biura Skarżysko Kamienna

22.07.2021

W dniu 23.07.2021 biuro w Skarżysku Kamiennej będzie czynne od godziny 10.30

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (7/08.05.03-26-0122/19)

20.07.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 7/08.05.03-26-0122/19 z dn....

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

19.07.2021

dotyczące wyboru trenera/wykładowcy do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia realizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce