Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Ruszył dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci”

Data dodania: 26.05.2015 / Autor: Przemysław Sipika

Dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ogłosił Minister Sportu i Turystyki. Nabór wniosków trwa do 10 czerwca 2015 r. i dotyczy następujących zadań:

 I.  Projekt „MultiSport” (wysokość środków: 70 000,00 zł)

Projekt „MultiSport” jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do dzieci    i młodzieży – uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, która ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach.

 

Główne cele zadania:

 1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 2. upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych,
 3. poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,
 4. zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami,
 5. stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
 6. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 7. profilaktyka i korygowanie wad postawy,
 8. zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
 9. optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,
 10. wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej,
 11. identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

II.  Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży (wysokość środków: 3 371 818,00 zł).

Zadanie pn. „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” polega na dofinansowaniu przedsięwzięć sportowych realizowanych w obszarze sportu powszechnego. Adresatami przedmiotowego projektu będą dzieci i młodzież szkolna biorąca udział  we współzawodnictwie sportowym realizowanym w różnych sportach. Zadanie zakłada stworzenie możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży w ogólnopolskich
i ponadregionalnych przedsięwzięciach sportowych

Główne cele zadania:

 1. promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
 3. krzewienie idei fair play,
 4. ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

 III.  O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się:

 1. zadanie Projekt „MultiSport” adresowane jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności do stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne, wojewódzkie) struktury organizacyjne.
 2. zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” adresowane jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskich związków sportowych, ogólnopolskich i ponadregionalnych stowarzyszeń (posiadających struktury organizacyjne na terenie kraju).

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 

Telefon: 41 375 14 55 

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Zmiana godzin pracy biur KSWP w terminie od 01.07 do...

01.07.2022

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 01.07.2022 do 31.08.2022 biura KSWP będą czynne w następujących godzinach:

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku - Kamiennej

30.06.2022

Biuro Skarżysko Kamienna w dniu 01.07.2022 r oraz 04.07.2022 r będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów dla...

27.06.2022

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w ramach II naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Czas na biznes” nr projektu...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce