Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Usługi doradczeDotacje dla firm z Polski Wschodniej

Data dodania: 24.04.2019 / Autor: Mateusz Kania
Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w makroregionie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie). O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku aplikacyjnego należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.
Czytaj więcej


Granty na współpracę międzynarodową

Data dodania: 28.02.2019 / Autor: Mateusz Kania
Beneficjenci projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) lub Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w perspektywie finansowej 2014-2020 mogą pozyskać grant na komponent współpracy ponadnarodowej. Maksymalna wartość 1 grantu wynosi: 100 000,00 zł.
Czytaj więcej


Doskonalisz technologię i rozwijasz produkty?

Data dodania: 20.02.2019 / Autor: Mateusz Kania
Złóż sprawozdanie do GUS i skorzystaj z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
Czytaj więcej


Do 500 tys. zł na przetwórstwo m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków

Data dodania: 18.01.2019 / Autor: Mateusz Kania
Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z przetwórstwem produktów rolnych. Przetwarzanymi produktami mogą być m.in.: przetwory z warzyw i owoców, przetwory zbożowe, koncentraty spożywcze, oleje, mleko, jaja, produkty pszczele, produkty mięsne. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika. Dofinansowanie projektów na tzw. małe przetwórstwo pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” i jest wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Szczegółowe informacje poniżej.
Czytaj więcej


Dofinansowania na szkolenia – do 80%

Data dodania: 15.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Przedsiębiorco masz pomysł na szkolenie dla siebie bądź swoich pracowników, przy jak najmniejszym nakładzie finansowym?
Czytaj więcej


Dotacje na termomodernizację i modernizację energetyczną budynków w świętokrzyskich przedsiębiorstwach

Data dodania: 08.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Trwa nabór wniosków na projekty, które mają na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, kompleksową modernizację energetyczną budynków, w tym wymianę lub modernizację źródła energii z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” są: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego. Dotacje udzielane będą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej


100 tys. zł dotacji na założenie działalności pozarolniczej

Data dodania: 23.10.2018 / Autor: Mateusz Kania
Nawet 100 tyś. złotych dotacji na założenie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby fizyczne, które podlegają jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS). Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.
Czytaj więcej


Dotacje na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczych na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy (woj. łódzkie)

Data dodania: 11.09.2018 / Autor: Mateusz Kania
Już 17 września br. rozpoczną się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Czytaj więcej


Dotacje na termomodernizację i modernizację energetyczną budynków w świętokrzyskich przedsiębiorstwach

Data dodania: 11.09.2018 / Autor: Mateusz Kania
Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty, które mają na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, kompleksową modernizację energetyczną budynków, w tym wymianę lub modernizację źródła energii z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Obowiązkowym elementem każdego projektu jest wykonanie ulepszenia termomodernizacyjnego.
Czytaj więcej


100 tysięcy złotych na założenie firmy

Data dodania: 28.08.2018 / Autor: Mateusz Kania
Do 100 tysięcy złotych dotacji mogą pozyskać osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich wybranych gmin województwa świętokrzyskiego.
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce