Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

250 tysięcy premii na działalność pozarolniczą!

Data dodania: 19.09.2019 / Autor: Mateusz Kania

Od 30 września do 29 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Ubiegać się o nią mogą rolnicy, małżonek rolnika lub domownicy rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto pomoc przyznaje się m.in., jeżeli: do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Pomoc uzależniona jest od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

-        do 150 000 zł, jeżeli utworzone zostanie co najmniej 1 miejsca pracy;

-        do 200 000 zł, jeżeli utworzone zostaną co najmniej 2 miejsc pracy;

-        do 250 000 zł, jeżeli utworzone zostaną co najmniej 3 miejsc pracy.

Dotację można przeznaczyć m.in. na zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.

Kryteria wyboru premiować będą:

-  operacje realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),

- operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt),

- innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),

- operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem (2 punkty);

- operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),

- operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, utworzenie: więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy - przyznaje się 5 punktów, co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy - przyznaje się 6 punktów, co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów.

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63, 41 260 46 16; 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Szanowni Państwo,

05.08.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR,...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPSW.08.05.01-26-0063/19 z dnia...

31.07.2020

dotyczące zakupu i dostawy książek stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń (Kod CPV: 22110000-4)

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

31.07.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 9/RPSW.08.05.01-26-0063/19,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce