Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

5 sierpnia rusza nabór wniosków na dotację dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach formalnej sieci powiązań kooperacyjnych

Data dodania: 01.08.2013 / Autor: Mateusz Kania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

5 sierpnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rozpocznie nabór wniosków do działania 1.2. „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw” w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Termin zakończenia naboru to 09 września 2013 r.

Maksymalna intensywność pomocy udzielona w ramach wynosi maksymalnie 50%

Maksymalna kwota wsparcia to 3 999 999 PLN

Do udziału w konkursie zaprasza się następujące podmioty gospodarcze:

  • podmioty prowadzące mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa - zarejestrowane na terenie Województwa Świętokrzyskiego, prowadzące działalność gospodarczą w ramach formalnej sieci powiązań kooperacyjnych (konsorcja, klastry, stowarzyszenia, związki) funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego- działające na rynku powyżej 6 miesięcy.

W ramach konkursu kwalifikowany jest zakup  nowych środków trwałych 
i aktywów materialnych, w tym m.in: maszyn i narzędzi, przyrządów
i aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Środki z dotacji mogą być przeznaczone również na dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez grupę przedsiębiorstw, w szczególności na:

  • dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania klasterem przemysłowym,
  • dofinansowanie kosztów zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez klaster przedsiębiorstw,
  • dofinansowanie kosztów budowy i rozbudowy klastrów o znaczeniu regionalnym,

Szczegółowych informacji odnośnie działania 1.2. „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw” Oś Priorytetowa 1 Rozwój Przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 udzielają doradcy KSWP.

Zapraszamy!

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce