Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Do 500 tys. zł na przetwórstwo m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków

Data dodania: 18.01.2019 / Autor: Mateusz Kania

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków na projekty związane z przetwórstwem produktów rolnych. Przetwarzanymi produktami mogą być m.in.: przetwory z warzyw i owoców, przetwory zbożowe, koncentraty spożywcze, oleje, mleko, jaja, produkty pszczele, produkty mięsne. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika. Dofinansowanie projektów na tzw. małe przetwórstwo pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” i jest wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Szczegółowe informacje poniżej.

I. Kto może aplikować:

1) Rolnik będący osobą fizyczną, domownik lub małżonek tego rolnika, jeżeli:

a) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;

b) rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych.

2) Rolnik będący osobą fizyczną lub małżonek tego rolnika, jeżeli:

a) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;

b) wykonuje lub podejmuje wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego.

II.  Poziom wsparcia:

1) Refundacja do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

2) Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości:

a) 100 tys. zł, w przypadku rolnika lub małżonka rolnika, wykonującego lub podejmującego wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach RHD;

b) 500 tys. zł, w przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność gospodarczą objętą wsparciem.

III. Cel:

1)  Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt objęty wnioskiem:

a) dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych;

b) polega na modernizacji lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi;

c) spełnia wymagania określone przepisami prawa, mające do niego zastosowanie;

d) nie dotyczy sprzedaży detalicznej (z wyjątkiem naboru wniosków, w którym uczestniczą rolnicy);

e) nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych.

IV.  Jakie wydatki można sfinansować?

1) Koszty zakupu:

a) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów;

b) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych;

c) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;

d) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji lub magazynowania;

e) wdrożenia systemów zarządzania jakością;

f) rat leasingowych;

g) opłat za patenty i licencje.

2) Koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu:

a)  budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego, infrastruktury technicznej;

b) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;

c) pomieszczeń administracyjnych;

d) dotyczące inwestycji związanych z ochroną środowiska;

e) pomieszczeń pomocniczych.

3) Koszty ogólne obejmujące, m.in.:

a) przygotowanie dokumentacji (kosztorysów, projektów budowlanych, operatów wodnoprawnych);

b) przygotowanie biznesplanu;

c) kierowanie robotami budowlanymi;

d) sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego itp.

V. Termin naboru wniosków: od 31 stycznia do 01 marca 2019 r.

 Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63, 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Zmiana godzin pracy biur KSWP w terminie od 01.07 do...

01.07.2022

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 01.07.2022 do 31.08.2022 biura KSWP będą czynne w następujących godzinach:

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku - Kamiennej

30.06.2022

Biuro Skarżysko Kamienna w dniu 01.07.2022 r oraz 04.07.2022 r będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów dla...

27.06.2022

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w ramach II naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Czas na biznes” nr projektu...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce