Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowania dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego

Data dodania: 13.12.2016 / Autor: Mateusz Kania

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów.

Termin naboru: od dnia 30.12.2016 r. do dnia 20.01.2017 r.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

-  Duże przedsiębiorstwa

-  Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Maksymalna intensywność dofinansowania:

- regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

 do 55% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,

 do 45% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla średnich przedsiębiorstw.

 do 35 % wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu dla dużych przedsiębiorstw

 - pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego:

 do 80% wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia o pomocy inwestycyjnej na kulturę.

Wysokość wsparcia projektów nie może przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych

Projekty muszą wynikać z opracowanego przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego planu działań, wynikającego ze sporządzonej dla danego terytorium strategii.

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące m.in.:

-  budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia infrastruktury turystycznej, w tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych (np. pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą dodatkową,

-  tworzenia nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego,

-  realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robotami budowlanymi prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem,

-  projektów inwestycyjnych realizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej,

-  rozwoju i modernizacji infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centrami  i punktami informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowaniem obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie.

Rodzaje wydatków:

-  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe

-  wartości niematerialne i prawne.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 100 000 zł dla projektu

-  roboty budowlane do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych w tym zakupy materiałów budowlanych i/lub zakup nieruchomości (z zastrzeżeniem, iż zakup nieruchomości nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych projektu)

-  leasing finansowy.

 Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

 Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości, którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  41 260 46 63   41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce