Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowania na innowacje technologiczne

Data dodania: 07.07.2016 / Autor: Mateusz Kania

Dofinansowania na innowacje technologiczne Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin naboru: od 28.07.2016 do 30.09.2016

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

-  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

-  zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

-  zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych / używanych środków trwałych z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

-  zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

-  zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

--  pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

-  wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Maksymalny kwota dofinansowania wynosi: 6mln

Maksymalny poziom dofinansowania: do 70%

Kredyt na innowacje technologiczne – udzielany przez Bank kredytujący na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej

 Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.poir.gov.pl

 Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości,którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!

Telefon: 41 375 14 55  lub    41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub a_buczynska@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat...

24.05.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu kompetencji...

Czytaj więcej

Listy rankingowe uczestników projektu pn. „Szansa na nowy...

23.05.2019

kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania Ścieżka samozatrudnienie – Biuro Piotrków Trybunalski

Czytaj więcej

Jubileuszowa edycja konferencji Investment & Finance...

22.05.2019

X edycja konferencji Investment & Finance Forum odbędzie się 29 maja w hotelu The Westin w Warszawie. Rewolucja cyfrowa w polskim sektorze...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce