Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie do 70% na usługi proinnowacyjne wspierające wdrożenie innowacji!

Data dodania: 19.10.2016 / Autor: Mateusz Kania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Nabór wniosków: od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach poddziałania:

1) Projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej
lub procesowej o charakterze technologicznym.

2) Usługi muszą być świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

1) Usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich m.in.: pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji, analiza ryzyka, przygotowanie modelu finansowego dla opracowanej innowacji

2) Koszt udostępnienia powierzchni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości.

Wnioskodawcy: o dofinansowanie w ramach poddziałania może ubiegać się wyłącznie mikro, mały lub średni przedsiębiorca.

Kwota wydatków kwalifikowanych: min. 50 000 zł., max. 420 000 zł

Intensywność wsparcia: do 70%

Szczegóły dotyczące konkursu  można znaleźć również na stronie internetowej www.parp.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wsparcia Przedsiębiorczości,którzy pomogą Ci przygotować i opracować dokumentację do złożenia wniosku.

Zapraszamy!!!!

 Telefon: 41 375 14 55  e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

10.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce