Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie z ZUS dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy

Data dodania: 26.08.2015 / Autor: Mateusz Kania

Wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom, przypominamy o możliwości skorzystania z bezzwrotnej pomocy udzielanej w formie dotacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Są to środki pomocowe inwestycyjne związane z poprawą BHP w firmach.

Program zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiebiorstw.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

- projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpieczeństwa pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,

- projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Kwoty dofinansowania:

- Mikro Przedsiębiorstwa do 100 000,00 zł, stanowi to 90% wydatków kwalifikowanych,

- Małe Przedsiębiorstwa do 140 000,00 zł, stanowi to 80% wydatków kwalifikowanych,

- Średnie Przedsiębiorstwa do 250 000,00 zł, stanowi to 60% wydatków kwalifikowanych,

- Duże Przedsiębiorstwa do 400 000,00 zł, stanowi to 20% wydatków kwalifikowanych.

W ramach projektów doradczych firmy mogą otrzymać wsparcie finansowane m.in. na:

 1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  • czynniki chemiczne i pyły,
  • czynniki biologiczne,
  • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
  • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.).
 3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
 1. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy,
 2. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
 3. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej,
 4. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

W ramach projektów inwestycyjnych firmy mogą otrzymać wsparcie finansowane m.in. na:

 1. Zakup i instalacja
  • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
  • optoelektrycznych urządzeń ochronnych,
  • urządzeń ochronnych czułych na nacisk,
  • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa,
  • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
  • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
  • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych,
  • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych,
  • neutralizatorów elektryczności statycznej,
  • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze,
  • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej,
  • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
  • maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości,
  • urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych)
  • wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 1. zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 2. modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Jeśli Państwo są zainteresowani współpracą z Krajowym Stowarzyszeniem Wsparcia Przedsiębiorczości zapraszamy do odwiedzenia Naszych Biur oraz kontaktu z doradcami, którzy udzielą szczegółowych informacji.

 Telefon: 41 375 14 55  lub  41 343 17 80

e-mail: kswp@kswp.org.pl  

Informacje dotyczące konkursu dofinansowania z ZUS można znaleźć również na stronie internetowej http://www.zus.pl/

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce