Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje dla firm z Polski Wschodniej

Data dodania: 24.04.2019 / Autor: Mateusz Kania

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w makroregionie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie). O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku aplikacyjnego należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu może wynieść 20 mln PLN. Pomoc udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wdrożenia innowacji produktowej/procesowej lub wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Pozostałe warunki dotyczące ogłoszonego konkursu.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są:

 • mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (projekt musi być realizowany na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej)

II. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie m.in. następujących wydatków:

 • nabycie  nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
  (do 10 % kosztów kwalifikowalnych)
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
 • nabycie robót i materiałów budowlanych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP (pomoc de minimis)

IV. Zasady finansowanie projektów:

 • minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR
 • maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN

IV. Maksymalna wartość pomocy:

 • do 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • do 60% dla średnich przedsiębiorstw

V. Termin naboru wniosków:

 • od 30 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce