Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje dla MŚP na prace badawczo-rozwojowe

Data dodania: 02.03.2018 / Autor: Mateusz Kania

Od 1 marca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie można uzyskać w ramach konkursu „Szybka ścieżka” dla naboru wniosków organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dotacja udzielana jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe (tj. działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

I. Podstawowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu.

1. Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów słabiej rozwiniętych (z wyłączeniem województwa mazowieckiego).

2. Maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od charakteru projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 • w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych (mikro i małe przedsiębiorstwa):

- 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

- 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 • w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych (średnie przedsiębiorstwa):

- 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

- 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 • na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
  • na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

4. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

II. Ograniczenia w ramach konkursu.

1. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

2. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

3. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

III. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych obejmuje m.in.

 • wynagrodzenia;
 • podwykonawstwo;
 • pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty aparatury naukowo-badawczej oraz WNiP - wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury i WNiP),

- koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),

- pozostałe koszty operacyjne (np. zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty promocji projektu),

 • koszty pośrednie (25%). Do kosztów pośrednich zaliczają się w m.in.

- koszty wynajmu lub utrzymania budynków,

- koszty administracyjne,

- koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia,

- koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu,

- koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

IV. Dofinansowaniem objęte będą projekty:

1. Rozpoczęte po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

3. Stanowiące innowację produktową lub procesową oraz charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

4. Wykazujące zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz opłacalność wdrożenia.

V. Konkurs podzielony jest na 3 rundy:

 • pierwszy nabór od 1 marca do 31 marca;
 • drugi nabór od 1 kwietnia do 30 kwietnia;
 • trzeci nabór od 1 maja do 30 maja.

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

 

Kontakt:

- telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

- e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce