Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje dla przedszkoli

Data dodania: 16.02.2017 / Autor: Mateusz Kania

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty (publicznei niepubliczne), w których prowadzone jest lub będzie wychowanie przedszkolne.

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte następujące typy operacji:

-  Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP)

-  Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP

-  Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających

-  Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami

-  Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami

Beneficjenci:

-  Przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego),

-  Szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2, 5 ustawy o systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

-  Jednostki samorządu terytorialnego,

-  Organizacje pozarządowe,

-  Osoby prawne.

Poziom wsparcia: Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych

Preferencjami objęto m.in.:

-  Podmioty, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia ze środków EFS

-  Projekty realizowane na terenie powiatu, w którym udział dzieci (w wieku 3-6 lat) w wychowaniu przedszkolnym jest równy lub niższy 80%

-  Projekty zakładające działania na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej

Dotacja może być przeznaczona między innymi na pokrycie następujących wydatków:

-  Adaptację pomieszczeń

-  Zakup mebli i wyposażenia

-  Zakup pomocy dydaktycznych

-  Zajęcia dodatkowe dla dzieci

-  Organizację placu zabaw

-  Wynagrodzenie kadry edukacyjnej

-  Kosztów racjonalnych usprawnień

-  Kosztów pośrednich

Termin naboru wniosków: od 28 lutego 2017 roku do 20 marca 2017 roku

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

KSWP Końskie, telefon: 41 375 14 55, 41 260 46 63

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce