Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na eksport

Data dodania: 19.10.2021 / Autor: Mateusz Kania

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego mogą już składać wnioski o wsparcie w zakresie internacjonalizacji, tj. kompleksowego przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty celem wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Nabór wniosków rozpoczął się w poniedziałek 18 października i potrwa do 22 grudnia br. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tysięcy złotych. Dotacje udzielane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

  • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

II. Dofinansowanie może być przeznaczona na następujące wydatki:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego internacjonalizacji działalności MŚP
  • usługi doradcze dotyczące przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, w szczególności w zakresie:

- wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych

- przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym)

- przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny

- uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym

- przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych

- wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych

  • usługi związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych, szkoleń, tłumaczeń, badań i testów produktów przeznaczonych do internacjonalizacji
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych obejmujący m.in.:

- wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej

- zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska

- zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji

- podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach

- opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach

- reklamę w mediach targowych

- rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego

  • nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

III. Zasady finansowanie projektów:

  • maksymalna wartość dofinansowania: 800 000,00 zł
  • wkład własny: minimum 15%

IV. Termin naboru wniosków: od 18 października do 22 grudnia 2021 r. 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

  • województwo świętokrzyskie

Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

Kielce, telefon: 41 345 39 08

Skarżysko-Kamienna, telefon: 41 251 24 32

Starachowice, telefon: 41 275 35 45

  • województwo podkarpackie

Rzeszów, telefon: 17 28 33 201

Stalowa Wola, telefon: +48 602 658 100

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce