Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na kapitał obrotowy dla świętokrzyskich firm

Data dodania: 24.07.2020 / Autor: Mateusz Kania

W najbliższy wtorek, 28 lipca rozpocznie się nabór wniosków dla mikro i małych przedsiębiorstw z woj. świętokrzyskiego na finansowanie kapitału obrotowego. Dofinansowanie ma na celu utrzymanie działalności przedsiębiorstw, które w związku wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

  • o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby samozatrudnione oraz mikro i małe przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa Świętokrzyskiego, które:

- nie znajdowały się w trudnej sytuacji ekonomicznej w dniu 31 grudnia 2019 r.

- prowadziły działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

- odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020r. począwszy od 1 marca 2020r. do czerwca 2020r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; spadek obrotów o 30% musi być wykazany w każdym z obu wybranych miesięcy, nie ma możliwości wyciągania średniej

II. Zasady finansowanie projektów:

  • kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 164 747,31 zł
  • wkład własny 0 zł

III. Istotne warunki:

  • Wsparcie ma być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego
  • Wydatki objęte wsparciem nie mogły być i nie mogą być finansowane z innych środków publicznych
  • Wnioskodawca ma obowiązek utrzymania działalności przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie
  • Dotacja wypłacana będzie w jednej transzy na podstawie wniosku o płatność zaliczkową w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie

IV. Termin naboru wniosków:

  • do dnia 31 lipca br. do godziny 15:00, z zastrzeżeniem wcześniejszego zamknięcia naboru po złożeniu 4 000 wniosków
Podobne aktualności

Szanowni Państwo,

05.08.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR,...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPSW.08.05.01-26-0063/19 z dnia...

31.07.2020

dotyczące zakupu i dostawy książek stanowiących materiały szkoleniowe i pomocnicze niezbędne do realizacji szkoleń (Kod CPV: 22110000-4)

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

31.07.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 9/RPSW.08.05.01-26-0063/19,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce