Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnictwie

Data dodania: 12.01.2018 / Autor: Mateusz Kania

Trwa nabór wniosków na projekty poprawiające efektywność energetyczną budynków, w tym ograniczające redukcję emisji CO2 do powietrza. W konkursie wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

I. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie następujących wydatków:

- ocieplenie obiektu,

- wymiana okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,

- przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),

- instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

- instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE,

- instalowanie urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji,

- wymiana / izolacja pokrycia dachowego,

- instalacja systemów inteligentnego zarządzania energią,

- mikrokogeneracja.

II. Wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć wyłącznie budynków, w których:

- realizacja projektu będzie skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej (czyli zmniejszeniem obliczeniowego zapotrzebowania na energię), o co najmniej 25%. Warunek ten dotyczy odrębnie każdego budynku objętego projektem,

- w wyniku realizacji projektu następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach w wysokości co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego dla każdego budynku,

- zakres prac kwalifikowanych do dofinansowania powinien wynikać z audytu energetycznego (efektywności energetycznej).

III. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są:

- jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST,

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- związki i stowarzyszenia JST,

- TBS,

- samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

- uczelnie,

- inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,

- policja,

- podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,

- samorządowe osoby prawne,

- jednostki ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

IV. Poziom maksymalnej intensywności wsparcia: w zależności od rodzaju przyznanego wsparcia oraz charakteru projektu kwota dotacji może stanowić do 95% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

V. Termin naboru wniosków: do 30.03.2018 roku.

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce