Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na założenie działalności gospodarczej lub rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD Dolina Pilicy (woj. łódzkie)

Data dodania: 07.04.2017 / Autor: Mateusz Kania

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Dolina Pilicy ogłosiło dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W pierwszym konkursie o dofinansowanie wypłacane w formie premii 100% mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą. W drugim konkursie aplikować mogą mikro i małe przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 70% (refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych). Konkursy dedykowane są dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze gmin: Aleksandrów, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Opoczno, Poświętne, Rzeczyca, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Wielgomłyny oraz obszaru miast i gmin: Przedbórz, Sulejów, Wolbórz, a także gminy i miasta Drzewica. Szczegółowe informacje poniżej.

I.  Podejmowanie działalności gospodarczej

  • Ø Wnioskodawcy: osoby fizyczne
  • Ø Wysokość i poziom wsparcia: 100 000,00 zł (premia 100%)
  • Ø Preferencjami objęto:

- operacje generujące co najmniej dwa nowe miejsca pracy

- osoby pozostające bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę

- projekty wspierające osoby z grup defaworyzowanych (osoby pozostające poza rynkiem pracy, w tym młodzież 12-18 rok życia, kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, osoby powyżej 50. roku życia, niepełnosprawni, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź mające niski poziom wykształcenia, osoby opuszczające zakłady karne)

- operacje zakładające innowacyjny charakter rozwiązań

- inwestycje mające znaczący wpływ na pozytywne zmiany w środowiskach lokalnych

- operacje lokowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców

II. Rozwój działalności gospodarczej

  • Wnioskodawcy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo)
  • Minimalna wartość projektu: całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł
  • Wysokość wsparcia: do 300 000,00 zł
  • Poziom dofinansowania: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych
  • Preferencjami objęto:

- operacje generujące co najmniej dwa nowe miejsca pracy

- osoby pozostające bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę

- projekty wspierające osoby z grup defaworyzowanych (osoby pozostające poza rynkiem pracy, w tym młodzież 12-18 rok życia, kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, osoby powyżej 50. roku życia, niepełnosprawni, osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź mające niski poziom wykształcenia, osoby opuszczające zakłady karne)

- operacje zakładające innowacyjny charakter rozwiązań

- inwestycje mające znaczący wpływ na pozytywne zmiany w środowiskach lokalnych

- operacje lokowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców

WARUNKI OGÓLNE

  • Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- adaptację lokalu

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- zakup środków transportu

- inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne

Terminy naborów: od 18 kwietnia 2017 roku do 8 maja 2017 roku

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

KSWP Piotrków Trybunalski, telefon 44 647 48 08

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce