Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje z ZUS na poprawę warunków BHP

Data dodania: 20.07.2018 / Autor: Mateusz Kania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi

Wsparciem objęte będą zadania doradcze i inwestycyjne w następujących obszarach technicznych:

- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;

- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;

- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

- środki ochrony indywidualnej.

Katalog wspieranych działań inwestycyjno-doradczych

Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację:

- osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych,

- urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi,

- systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa,

- urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,

- obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.

- maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome (do wysokości 50 000,00 zł),

- urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów (np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, przyczepy leśne, schodołazy),

- wózków jezdniowych podnośnikowych oraz innych urządzeń samojezdnych (do wysokości 30 000,00 zł),

- urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (np. obudowy, okapy, ssawki, dygestoria, komory laminarne, komory bezpiecznej pracy BSC, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klapy zwrotne i pożarowe, przepustnice, przewody i kształtki wentylacyjne, itp.),

- specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu (np.: tapicerskich, spawalniczych).

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

  • płatnicy składek ZUS (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), którzy nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, nie zalegają z opłacaniem podatków, nie znajdują się w stanie upadłości (pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem), nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS ostatniego dofinansowania.

Zasady finansowanie projektów:

1. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu jest uzależniona od liczby osób, za które Wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i wynosi:

- 90% dla mikro przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 140 tys. zł brutto,

- 80% dla małych przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 210 tys. zł brutto,

- 60% dla średnich przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 340 tys. zł brutto,

- 20% dla dużych przedsiębiorstw, z czego maksymalna kwota dofinansowania na działania inwestycyjno-doradcze nie może przekroczyć 500 tys. zł. brutto.

2. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się Wnioskodawca, wynosi 5 000,00 zł.

Na etapie oceny projektów preferencjami objęto m.in.:

  • rodzaj przedsiębiorstwa określony na podstawie liczby ubezpieczonych,
  • kategorie ryzyka wg kodu PKD,
  • wybrane województwa, w których znajduje się siedziba Wnioskodawcy,
  • efektywność wydatków w projekcie,
  • oddziaływanie projektu na poprawę BHP,
  • innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Termin naboru wniosków

  • do 23.08.2018 r. 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce