Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

Data dodania: 14.04.2015 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o ogłoszonym naborze Wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Pożyczki udzielane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie: od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest uruchamiany w 8 województwach w każdym po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet wśród bezrobotnych ogółem:

1. województwo warmińsko-mazurskie - powiaty: iławski, nowomiejski, gołdapski, działdowski, nidzicki, elbląski;

2. województwo kujawsko-pomorskie - powiaty: rypiński, brodnicki, mogileński, świecki, golubsko-dobrzyński, wąbrzeski;

3. województwo zachodniopomorskie - powiaty: wałecki, policki, goleniowski, kamieński, myśliborski, szczecinecki;

4. województwo świętokrzyskie - powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, konecki, staszowski, pińczowski, sandomierski;

5. województwo podkarpackie - powiaty: dębicki, tarnobrzeski, brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki;

6. województwo dolnośląskie  - powiaty: wałbrzyski, górowski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, jaworski;

7. województwo pomorskie - powiaty: nowodworski, sztumski, malborski, bytowski, człuchowski, słupski;

8. województwo mazowieckie -  powiaty: szydłowiecki, radomski, przysuski, makowski, sierpecki, gostyniński.

Pożyczka dla kobiet w kwocie od 20 000 zł do 40 000 zł może być przeznaczona na pokrycie wydatków, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą być one związane z nabyciem albo wytworzeniem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), zakupem usług (z wyłączeniem usług doradczych), zakupem wartości niematerialnych i prawnych, adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, zakupem materiałów i wyposażania oraz ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Więcej informacji:

http://www.parp.gov.pl/index/more/46736

Informacji udzielają także Doradcy Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości

Zapraszamy do kontaktu.

pl/kontakt

telefon: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl 

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce