Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Granty na współpracę międzynarodową

Data dodania: 28.02.2019 / Autor: Mateusz Kania

Beneficjenci projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) lub Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w perspektywie finansowej 2014-2020 mogą pozyskać grant na komponent współpracy ponadnarodowej. Maksymalna wartość 1 grantu wynosi: 100 000,00 zł.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektu standardowego, realizowanego w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020, o komponent współpracy ponadnarodowej. W ramach współpracy ponadnarodowej możliwe są następujące rodzaje działań:

1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

4) wymiana informacji i doświadczeń.

Rozwiązanie wdrażane w ramach grantu musi być nowe w skali podmiotu Grantobiorcy lub użytkownika oraz rzeczywiście wymagać współpracy z partnerem ponadnarodowym w celu jego opracowania/zaadaptowania. Okres realizacji projektu grantowego, tj. termin rozpoczęcia i zakończenia, musi się zawierać w okresie realizacji projektu standardowego. Dofinansowanie udzielane jest w ramach projektu pt.: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”
w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

O przyznanie grantu mogą ubiegać się podmioty posiadające siedzibę główną na terenie Polski, m.in.:

  • ­podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • ­jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty,
  • ­instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
  • ­instytucje pomocy i integracji społecznej;
  • ­szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
  • ­uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
  • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
  • ­organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
  • ­podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;

Termin rekrutacji: od 1 do 30 kwietnia 2019 roku.

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce