Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nawet 250 tys. zł dotacji na założenie działalności pozarolniczej lub jej rozwój

Data dodania: 05.11.2020 / Autor: Mateusz Kania

Nawet 250 tys. złotych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby fizyczne, które podlegają jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS). O wsparcie mogą ubiegać się także osoby ubezpieczone w KRUS zamierzające podjąć działalność po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, a także zamierzające podjąć działalność w nowej branży (nowa podklasa według klasyfikacji PKD). Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

I. Kto może złożyć wniosek:

  • rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
    w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, który:

- podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo

- podejmuje ponownie działalność gospodarczą po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, albo

- podejmuje działalność gospodarczą w określonym przedmiocie działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • Pomoc przyznaje się, jeśli do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową.

II. Poziom wsparcia:

  • premia do 250 000,00 zł wypłacana w dwóch ratach: (80% po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu oraz 20% po realizacji biznesplanu).

III. Dotację można przeznaczyć na:

  • zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia (inwestycje w środki trwałe muszą stanowić
    co najmniej 70% kwoty premii).

IV. Termin naboru wniosków: do 30 listopada 2020 r.

 

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Telefon: 41 260 46 63, 41 375 14 55, e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce