Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla osób podejmujących działalność oraz na rozwój istniejących przedsiębiorstw

Data dodania: 07.04.2017 / Autor: Mateusz Kania

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz mikro i małe przedsiębiorstwa na inwestycje związane z rozwojem firmy.

Przyszli przedsiębiorcy otrzymają premię (100%) na założenie firmy. Przedsiębiorstwa mogą natomiast liczyć na refundację do 70% poniesionych kosztów inwestycyjnych. Na wsparcie mogą liczyć projekty realizowane na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie (wyłącznie obszar wiejski), Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków (obszar miejsko-wiejski), Bliżyn.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U Źródeł” ogłosiło cztery nabory wniosków na projekty współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Nabory wniosków rozpoczną się 18 kwietnia br. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz mikro i małe przedsiębiorstwa na inwestycje związane z rozwojem firmy. Podstawowe informacje nt. ogłoszonych konkursów znajdują się poniżej.

I.           Podejmowanie działalności gospodarczej

- Wnioskodawcy: osoby fizyczne

- Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł wypłacane ryczałtowo w dwóch transzach

- Poziom dofinansowania: premia 100%

II.          Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym

- Wnioskodawcy: osoby fizyczne

- Wysokość wsparcia: 60 000,00 zł wypłacane ryczałtowo w dwóch transzach

- Poziom dofinansowania: premia 100%

III.        Rozwój działalności gospodarczej

- Wnioskodawcy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo)

- Wysokość wsparcia: od 25 001,00 zł do 163 500,00 zł

- Poziom dofinansowania: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%

IV.       Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych w sektorze turystycznym

- Wnioskodawcy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo)

- Wysokość wsparcia: od 25 001,00 zł do 166 000,00 zł

- Poziom dofinansowania: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%

Warunki ogólne

  • Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- adaptację lokalu

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- środki transportu

- inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne

  • Preferencjami objęto m.in.:

- projekty ukierunkowane na innowacyjność oraz charakteryzujące się pozytywnym wpływem na ochronę środowiska i/lub łagodzenie zmian klimatu

- operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy

- przedsięwzięcia realizowane w branżach kluczowych dla rozwoju obszaru LSR, tj. handel hurtowy i detaliczny (sekcja G według PKD), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I według PKD), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R według PKD)

- wnioskodawców należących do grupy defaworyzowanej (osoby do 29. roku życia)

Terminy wszystkich naborów: od 18 kwietnia 2017 roku do 11 maja 2017 roku

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce