Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Szukasz Pracy? Skorzystaj!

Data dodania: 09.06.2017 / Autor: Mateusz Kania

„Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt w ramach RPO WŚ 10.2.2. pn. „Szukasz Pracy? Skorzystaj!”.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna
oraz zatrudnienie grupy 80 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego. Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, kobiet lub mężczyzn, zamieszkałych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF – Kielecki Obszar Funkcjonalny obejmuje: miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk), które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

- osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),

- osoba po 50 roku życia,

- kobieta,

- osoba z niepełnosprawnością,

- osoba długotrwale bezrobotna.

W ramach projektu planowany jest jeden nabór w terminie 14-30 czerwca 2017 r., w wyniku którego zakwalifikowanych do projektu zostanie 80 osób. Wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1.  Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia - Indywidualny plan działania.

2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Subsydiowanie zatrudnienia - refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1 400,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 7 000,00 PLN na uczestnika projektu.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Dokumenty do pobrania na stronie: http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/171

Osoby do kontaktu:

Jolanta Zawierucha 41-344-43-92 w.24; e-mail:  j_zawierucha@siph.com.pl

Bartłomiej Grzegorczyk 41-344-43-92 w.35; e-mail:  b_grzegorczyk@siph.com.pl” 

Podobne aktualności

Godziny pracy naszych biur w dn. 16.08.2019 r.

16.08.2019

Informujemy, że dniu 16.08.2019 r. biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne w godzinach 7:00 do 13:00. Za...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.08.2019

W dniach 06-12 sierpnia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne. Za utrudnienia...

Czytaj więcej

Listy rankingowe uczestników projektu pn. „Szansa na nowy...

02.08.2019

LISTA PODSTAWOWA

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce