Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Dofinansowania do 100 tys. zł „Dla Młodych Rolników”

Data dodania: 13.08.2015 / Autor: Mateusz Kania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs o przyznanie „premii młodym rolnikom”. Jest to konkurs w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin naboru trwa od 20 sierpnia do 2 września 2015 r.

Pomoc finansowa może być przyznana osobie fizycznej, która:

-  jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

-  rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku,

-  do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,

-  w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat,

-  posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia (pomoc może być przyznana osobie nieposiadającej wymaganych kwalifikacji, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy).

-  przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu,

-  po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła jako kierujący prowadzenie gospodarstwa:

  • o powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, która musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST;
  • którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

-  I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

-  II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z KSWP.

 Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub a_buczynska@kswp.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  można znaleźć również na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/

Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Piotrkowie Trybunalskim

16.10.2019

W dniu 18 października 2019 r. w godzinach 8.30-15.00 Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie...

Czytaj więcej

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach...

08.10.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu informuje...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.10.2019

W dniach 16-17 października 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce