Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Już niebawem ruszy wsparcie finansowe w ramach Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa świętokrzyskiego

Data dodania: 26.08.2016 / Autor: Mateusz Kania

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Można ubiegać się o wsparcie w wysokości:

 • 300 tys. zł limit na operacje, z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych;
 • 500 tys. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;
 • 100 tys. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednakże w wysokości nie większej niż określona w LSR;
 • 50 tys. zł kwoty pomocy na operacje własną (granty).

Działania, na które można uzyskać wsparcie to:

 1. Wzmocnienie kapitału społecznego,
 2. Rozwój przedsiębiorczości, przez:
  1. podejmowanie działalności gospodarczej,
  2. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie,
  3. rozwijanie działalności gospodarczej,
  4. podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a-c;
 3. Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
  1. w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
  2. w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
  3. w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych;
 4. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (z wyłączeniem budowy lub modernizacji targowisk);
 5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 7. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów,
 8. Promowanie obszaru objętego LS, w tym produktów lub usług  lokalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się:

- Osoby fizyczne

- Osoby prawne: gminy, powiaty, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe i inne;

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:

 • osobom fizycznym ubezpieczonym w KRUS w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej działalności prowadzą działalność pozarolniczą;
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą;
 • osobom nieubezpieczonym w KRUS deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej;
 • wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

Uprzejmie informujemy, że każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w  ramach działań zaplanowanych w LSR, tj.:

 • na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • na rozwój przedsiębiorstwa,
 • na granty

musi  posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

 Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości lub w Lokalnych Grupach Działania

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie sporządzania kompletnych wniosków.

Telefon:41 375 14 55  lub  41 345 39 08

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce