Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga kolejne nabory na dotacji na złożenie działalności gospodarczej

Data dodania: 05.07.2017 / Autor: Mateusz Kania

Osoby zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą w województwie świętokrzyskim mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania, warunki przedstawiają się następująco:

I. Projekt: „ KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!”

 1. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 24.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).
 1. Wsparcie doradcze
 2. Adresaci projektu:

- projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (obejmuje miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • kobiety,
 • osoby po 50 roku życia,
 • z niepełnosprawnościami,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niskowykwalifikowane.

Termin naboru: do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 15.00.

 

II. Projekt: „Moja firma- mój sukces!”

1. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 25.000 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczonana wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2. Wsparcie pomostowe w wysokości do 21 600 zł (12 miesięcy x 1 800 zł) - bezzwrotna dotacja  na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

3. Wsparcie doradcze.

4. Adresaci projektu:

- w projekcie mogą uczestniczyć jedynie osoby fizyczne z terenu powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego nieposiadające zatrudnienia
w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych), tj osoby: 

 • bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
 • odchodzące z rolnictwa i równocześnie bezrobotne zrejestrowane w ewidencji urzędów pracy  oraz członkowie ich rodzin  zrejestrowani w ewidencji urzędów pracy, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Termin naboru: 10-21 lipca 2017 r.

III. Projekt: „Siła rozwoju”

1. Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 19 600 zł – bezzwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2. Wsparcie pomostowe w wysokości do 5 000 zł (8 miesięcy x 625 zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

3. Wsparcie doradcze.

4. Adresaci projektu:

- w projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące  teren powiatów: kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, skarżyskiego,

- posiadające status tzw. młodzieży NEET : osoby w wieku 15-29 lat, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • nie kształcą się (w trybie dziennym),
 • nie szkolą się.

- nie zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Termin naboru: 3- 14 lipiec 2017r.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację rekrutacyjną do projektów.

 Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPSW.08.05.01-26-0063/19 z dnia...

15.01.2020

tyczące wyboru dostawcy materiałów szkoleniowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych oraz szkoleń

Czytaj więcej

Fundusze Norweskie – już dostępne dla przedsiębiorców

14.01.2020

Rozpoczął się nabór wniosków dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Czytaj więcej

Indywidualny rachunek dla celów podatkowych

14.01.2020

Już od 1 stycznia 2020 rewolucja dla podatników- indywidualny rachunek dla celów podatkowych.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce