Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! LGD „Tradycja, Kultura, Rozwój” rozpoczęło nabór wniosków o przyznanie pomocy

Data dodania: 17.09.2014 / Autor: Mateusz Kania

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Tradycja, Kultura, Rozwój” działająca na terenie województwa łódzkiego, w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wnioskodawca: wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne lub prawne, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze Lokalnej Grypy Działania tj. gmin: Czerniewice, Poświętne, Rzeczyce, Żelechlinek.

Wysokość dostępnych środków w ramach następujących działań wynosi:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit dostępnych środków– 100 000,00 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków– 200 000,00 zł.

Działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW przeznaczone jest na operacje obejmujące inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej.

Działanie to ma za zadanie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a co za tym idzie – wzrostu zatrudnienia.


O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać się:
- osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, 
- spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych - prowadzące(y) działalność gospodarczą.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 300 tys. zł na jednego beneficjenta.
 

Działanie ROŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLICZNEJ jest działaniem przeznaczonym na inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem wspieranej działalności nierolniczej (gospodarczej).
Dotację mogą być udzielane z tytułu operacji związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

O dofinansowanie w ramach tego działania może ubiegać się:
- rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
- lub małżonek tego rolnika.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, czyli takich, które, zaliczyć można do kosztów związanych bezpośrednio z przygotowaniem i realizacją projektu, maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Termin składania wniosków:  od 8 września 2014 roku do 22 września 2014 roku.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie:
Lokalnej Grupy Działania „Tradycja, Kultura, Rozwój”, ul. Ks. J. Kitowicza 4, 97-220 Rzeczyca, w godz. 8.00-15.00, od poniedziałku do piątku

 Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie

http://www.lgd-tkr.pl

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

Telefon: 41 375 14 55 

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce