Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Nabór wniosków na działania służące wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej

Data dodania: 04.12.2014 / Autor: Mateusz Kania

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Dofinansowanie otrzymają nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Położony zostanie nacisk na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

1.  Pierwsza część zadania obejmuje:

 • przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej;
 • opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów zgłaszających projekty;
 •  z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji stworzenie wraz z autorami wybranych projektów planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy projektów, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu,
 • dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości.
 1.  Druga część zadania obejmuje:
 • realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 projektów w oparciu o przedłożony uprzednio do Narodowego Centrum Kultury plan ich realizacji;
 • dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania projekty.

Wnioskodawcy: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Wysokość dofinansowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8 000 zł brutto (do 100% budżetu tej części zadania),
 • maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 22 000 zł brutto (do 95% budżetu tej części zadania).

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków w dwóch etapach.

 • Etap I – do 30 grudnia 2014;
 • Etap II – do 14 lipca 2015 (obowiązkowe dla beneficjentów I Etapu).

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo u doradców KSWP lub na stronie www.nck.pl

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 61

e-mail: kswp@kswp.org.pl lub k_ferens@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków

09.07.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Pożyczki Płynnościowej województwa...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce