Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwaga! Od 28 listopada 2013 roku Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”

Data dodania: 29.11.2013 / Autor: Mateusz Kania

rozpoczęła nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

 

Nasi Doradcy pomogą przygotować  i opracować całościową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Poprowadzą cały proces od opracowania koncepcji, poprzez sporządzanie wniosku wraz załącznikami, aż po prace kończące (uzupełnianie).

                                          

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” działa na terenie gmin:

Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław.

Termin składania wniosków: od dnia 28 listopada 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r.

W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju|” można składać wnioski na następujące działania:

1.       „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wsparcie następujących działań:

  • wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i produktu turystycznego, w zakresie:

- realizacji zadań inwestycyjnych przez nowe gospodarstwa agroturystyczne.

  • rolnictwo przyjazne środowisku, w zakresie:

- dostosowania gospodarstw do produkcji żywności ekologicznej potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami,

- tworzenia punktów sprzedaży produktów żywności wysokiej jakości,

  • system wsparcia dla przedsiębiorców i rolników, w zakresie:

- tworzenia punktów sprzedaży oferujących lokalne produkty rzemieślnicze

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjantowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. złotych. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjentem może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 308 583,00 złotych.

 2.       „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej

Beneficjentami mogą być:

- Osoby fizyczne, osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą

- Spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych prowadzące(y) działalność gospodarczą, posiadające status mikroprzedsiębiorstwa oraz spełniające(y) obowiązujące warunki dostępu do pomocy.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ”  432 005,14 złotych.

3. „Odnowa i rozwój wsi” - Celem działania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Realizacja działania przyczynić się ma do zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi.

Beneficjentami pomocy mogą być:

- Osoba prawna :

  • gmina,
  • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • kościół lub inny związek wyznaniowy,
  • organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 420 399,06 złotych. 

Szczegółowych informacji odnośnie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udzielą Państwu doradcy Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Tel. (041) 260 46 61

Zapraszamy.

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (7/8.5.4/2021)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 7/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (5/8.5.4/2021)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 5/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce