Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA! Pierwszy nabór wniosków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Data dodania: 16.01.2015 / Autor: Mateusz Kania

Informujemy, że Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

Typ I: Tworzenie lub rozwój e- usług publicznych,

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych niezbędnych dla funkcjonowania e- usług publicznych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • jednostki administracji rządowej, 
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), 
  • sądy i jednostki prokuratury, 
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć 46 mln EUR.

Specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych KSWP są do Państwa dyspozycji
również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.wwpe.gov.pl/

 Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce