Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Ruszył dodatkowy nabór w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”

Data dodania: 12.08.2015 / Autor: Mateusz Kania

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Nabór wniosków trwa do 24 sierpnia 2015 roku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na następujące rodzaje zadań:

1. Wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży”.

Dofinansowane będą działania realizowane w formie:

- ogólnopolskich programów,

- kampanii, akcji,

- wydawnictw o szerokim oddziaływaniu społecznym,

- ukierunkowanych na profilaktykę i zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Cele programu:

-  upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży ukierunkowanej
na przeciwdziałanie nadwadze i otyłości,

-  promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu,

-  wprowadzanie atrakcyjnych form motywowania dzieci i młodzieży zwiększania własnej aktywności fizycznej oraz kształtowanie nawyków jej utrzymywania,

-  promowanie określonych form aktywności fizycznej jako profilaktyka chorób cywilizacyjnych,

-  pobudzanie i integrowanie działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze kultury fizycznej, służących przeciwdziałaniu nadwadze  i otyłości poprzez sport,

- aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych, do współpracy i współfinansowania zadania.

 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział  we współzawodnictwie sportowym realizowanym w różnych sportach. Głównym założeniem jest możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży w ogólnopolskich i ponadregionalnych przedsięwzięciach sportowych.

Cele programu:

1)       promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2)       stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,

3)       krzewienie idei fair play,

4)       ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.

 Specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

Telefon: 41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl  lub a_buczynska@kswp.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  można znaleźć również na stronie internetowej http://www.msport.gov.pl/

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce