Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Ruszyły nabory wniosków dla organizacji pozarządowych

Data dodania: 17.03.2015 / Autor: Mateusz Kania

Rozpoczęły się otwarte konkursy o zasięgu ogólnopolskim na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych

Otwarte konkursy na realizację  zadań publicznych:

1. „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów” (alokacja 2 mln zł)

Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron www, administratorów i redaktorów treści cyfrowych na temat przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

Termin składania ofert trwa do: 27 marca 2015 r.

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

- Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na temat tworzenia dostępnych treści cyfrowych; planowania i przeprowadzania procesu dostosowania strony do wymogów WCAG 2.0 (w tym określenie zakresu działań wdrożeniowych i audytu),

- Budowa i rozwój istniejących narzędzi wspomagających tworzenie dostępnych treści w tym dokumentów i plików multimedialnych,

- Udzielanie wielokanałowego, eksperckiego wsparcia technicznego dla redaktorów treści cyfrowych w zakresie budowania dostępnych treści cyfrowych,

- Promocja dobrych praktyk poprzez opracowanie i upowszechnianie wytycznych i zaleceń dotyczących tworzenia dostępnych treści i dokumentów do wykorzystania przez urzędy administracji publicznej.

2.  „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” (alokacja 2 mln zł)

Celem tego zadania jest upowszechnienie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych w szczególności poprzez naukę programowania dla uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzenie nowych koncepcji dydaktycznych w zakresie nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych wśród grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia
z nastawieniem na ich praktyczne wykorzystanie.

Termin składania ofert trwa do: 26 marca 2015 r.

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

- Integracja istniejących materiałów i treści dot. nauki programowania poprzez utworzenie bazy wiedzy zawierającej kursy, materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć itp.; w tym dotychczas opracowane i dostępne materiały na ten temat,

- Przeprowadzenie spójnych warsztatów i szkoleń adresowanych do różnych grup odbiorców na terenie  min. 4 województw (pożądane 16),

- Przygotowanie materiałów szkoleniowych do samodzielnego wykorzystania.

3. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” (alokacja 1 mln zł)

Celem tego zadania jest podniesienie świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z internetu. Projekty powinny mieć charakter edukacyjny. Planowane działania powinny zostać zaadresowane do dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.

Termin składania ofert trwa do: 26 marca 2015 r.

Pożądane obszary interwencji w ramach proponowanych działań:

- Integracja istniejących materiałów na temat bezpiecznego korzystania z internetu, w tym zawierającej dotychczas opracowane i dostępne materiały na ten temat,

- Opracowanie standardów bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych,

- Przeprowadzenie spójnych warsztatów i szkoleń adresowanych do różnych grup odbiorców na terenie min. 4 województw (pożądane 16).

W ogłoszonych konkursach wkład własny wynosi minimum 10% całkowitego kosztu zadania.

 Specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych KSWP są do Państwa dyspozycji również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://mac.bip.gov.pl/

 Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce