Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Zdobądź dofinansowanie na promowanie rozwoju sportu

Data dodania: 04.12.2014 / Autor: Mateusz Kania

Został otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu.

Termin naboru trwa do:  22 grudnia 2014.

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów mające  na celu promocję sportu, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Zasady przyznawania dotacji:

  • o przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych,
  • składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania

 Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące przedsięwzięć z zakresu promocji sportu dla wszystkich o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii, akcji, konferencji, szkoleń, wydawnictw metodyczno-szkoleniowych i innych publikacji, imprez promocyjnych i popularyzatorskich, itp. o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, które mają na celu m.in.:

  • promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych;
  • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu poprzez sport;
  • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
  • inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie;
  • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
  • angażowanie i  integrowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów dla promowania sportu dla wszystkich;
  • projektów, w których wnioskodawca wykazał stosowne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych oraz przedstawił oszczędną i racjonalna kalkulację kosztów realizacji zadania.

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji 

również w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://bip.msit.gov.pl/

Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach...

08.10.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu informuje...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.10.2019

W dniach 16-17 października 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Zamknięcie naboru do ścieżki przekwalifikowanie w Łodzi

02.10.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie w ramach projektu „Szansa na nowy start” w Łodzi zostanie zamknięty 02.10.2019 r. o godz. 16.00.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce