Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweInformacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr 17/2022/IOB)

Data dodania: 16.11.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 17/2022/IOB na działania informacyjno-promocyjne podejmowane w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP” realizowanego na podstawie umowy nr IR-XI-IOB/7/2021 w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do realizacji zamówienia wybrano następujących Wykonawców:
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr 16/2022/IOB)

Data dodania: 19.10.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 16/2022/IOB na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP” realizowanego na podstawie umowy nr IR-XI-IOB/7/2021 w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do realizacji zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2022/IOB

Data dodania: 17.10.2022 / Autor: Przemysław Sipika
na działania informacyjno-promocyjne podejmowane w ramach promocji projektu „Voucher rozwoju KSWP”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

Data dodania: 30.09.2022 / Autor: Przemysław Sipika
na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”
Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 15/2022/IOB z dnia 16.09.2022 r.

Data dodania: 29.09.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi specjalistyczne szkolenie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów oraz przeprowadzi usługę coachingu mającą charakter wsparcia eksperckiego w procesie prowadzenia pilotażowej usługi związanej z digitalizacją – elektronicznym obiegiem dokumentów w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”. Unieważnienia dokonano zgodnie z punktem II.4 ust. 2 lit. a), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2022/IOB

Data dodania: 16.09.2022 / Autor: Przemysław Sipika
na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”
Czytaj więcej


Wybór dostawcy artykułów biurowych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 15.09.2022 / Autor: Przemysław Sipika
Po przeanalizowaniu ofert dotyczących zakupu i dostawy artykułów biurowych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano:
Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 14/2022/IOB z dnia 02.09.2022 r.

Data dodania: 13.09.2022 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 14/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który przeprowadzi specjalistyczne szkolenie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów oraz przeprowadzi usługę coachingu mającą charakter wsparcia eksperckiego w procesie prowadzenia pilotażowej usługi związanej z digitalizacją – elektronicznym obiegiem dokumentów w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”. Unieważnienia dokonano zgodnie z punktem II.4 ust. 2 lit. a) zapytania ofertowego, gdyż w terminie wskazanym do składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
Czytaj więcej


Wybór dostawcy artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 08.09.2022 / Autor: Przemysław Sipika
W związku z wpłynięciem jednej oferty na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano:
Czytaj więcej


Wybór dostawcy na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Data dodania: 08.09.2022 / Autor: Przemysław Sipika
Po przeanalizowaniu ofert dotyczących zakupu i dostawy środków czystości na potrzeby KSWP oraz w ramach realizowanych projektów unijnych na dostawcę wybrano:
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce