Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweInformacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 11/2022/IOB z dnia 15.07.2022 r.

Data dodania: 05.08.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z wykorzystania skanera w procesie digitalizacji w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”. Zapytanie ofertowe zostaje unieważnione, zgodnie z punktem II.4 ust. 2 lit. a), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr 10/2022/IOB)

Data dodania: 05.08.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 10/2022/IOB, dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w zakresie zarządzania procesami biznesowymi z certyfikacją Lean Six Sigma w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP” realizowanego na podstawie umowy nr IR-XI-IOB/7/2021 w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do realizacji zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr 12/2022/IOB

Data dodania: 04.08.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 12/2022/IOB na dostawę 6 szt. dysków przenośnych w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP” realizowanego na podstawie umowy nr IR-XI-IOB/7/2021 w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do realizacji zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2022/IOB

Data dodania: 15.07.2022 / Autor: Mateusz Kania
na dostawę dysków przenośnych w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022/IOB

Data dodania: 15.07.2022 / Autor: Mateusz Kania
na przeprowadzenie warsztatów z wykorzystania skanera w procesie digitalizacji w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2022/IOB

Data dodania: 15.07.2022 / Autor: Mateusz Kania
na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie zarządzania procesami biznesowymi z certyfikacją Lean Six Sigma w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”
Czytaj więcej


Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na biznes”

Data dodania: 08.06.2022 / Autor: Mateusz Kania
Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w ramach naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. „Czas na biznes” nr POWR.01.02.01-26-0006/21 realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr 8/2022/IOB)

Data dodania: 08.06.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 8/2022/IOB na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia biurowego A3 w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP” realizowanego na podstawie umowy nr IR-XI-IOB/7/2021 w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do realizacji zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:
Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 6/2022/IOB z dnia 19.05.2022 r.

Data dodania: 03.06.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w zakresie zarządzania procesami biznesowymi z certyfikacją Lean Six Sigma w w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP”. Powodem unieważnienia zapytania ofertowego, zgodnie z punktem II.4 ust. 2 lit. d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr 7/2022/IOB)

Data dodania: 02.06.2022 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr 7/2022/IOB, dotyczącego wyboru Wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie zagadnień związanych z „Przemysłem 4.0” w ramach projektu „Voucher rozwoju KSWP” realizowanego na podstawie umowy nr IR-XI-IOB/7/2021 w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do realizacji zamówienia wybrano następującego Wykonawcę:
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce