Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 17.09.2021 r.

Data dodania: 17.09.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. B” (kody CPV: 80500000-9; 80411000-8)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 17.09.2021 r.

Data dodania: 17.09.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru wykładowcy(ów)/trenera(ów) do przeprowadzenia szkoleń z zakresu „Obsługa agregatów tynkarskich” oraz „Monter suchej zabudowy” (kod CPV: 80500000-9; 80510000-2)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 17.09.2021 r.

Data dodania: 17.09.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs rysunku dla architektów - podstawowy” (kod CPV: 80500000-9; 80510000-2)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 13.09.2021 r.

Data dodania: 13.09.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru wykładowcy(ów)/trenera(ów) do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs florystyczny z elementami wikliniarstwa” (kod CPV: 80500000-9)
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (8/08.05.03-26-0122/19)

Data dodania: 03.08.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 8/08.05.03-26-0122/19 z dn. 10.06.2021 r., dotyczącego wyboru wykładowcytrenera do przeprowadzenia zajęć z zakresu Kurs masażu klasycznego w ramach szkolenia w ramach szkolenia „Kurs masażu klasycznego + prawo jazdy kat B” organizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (7/08.05.03-26-0122/19)

Data dodania: 20.07.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 7/08.05.03-26-0122/19 z dn. 01.07.2021 r., dotyczącego wyboru wykładowców/trenerów do przeprowadzenia szkoleń realizowanych dla uczestników/ uczestniczek projektu „Kwalifikacje to podstawa ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/08.05.03-26-0122/19 z dnia 19.07.2021 r.

Data dodania: 19.07.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru trenera/wykładowcy do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia realizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/08.05.03-26-0122/19 z dnia 01.07.2021 r.

Data dodania: 01.07.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (6/08.05.03-26-0122/19 z dn. 11.06.2021 r.)

Data dodania: 30.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dn. 11.06.2021 r., dotyczącego wyboru wykładowców/trenerów do przeprowadzenia szkoleń realizowanych dla uczestników/ uczestniczek projektu „Kwalifikacje to podstawa ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty (15/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

Data dodania: 29.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 15/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego wykonania prac remontowo-budowlanych w pracowniach szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach wraz z zapewnieniem materiałów w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce