Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytania ofertoweInformacja o wyborze oferty

Data dodania: 21.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 16/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia wstępnego/instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 100 osób kierowanych na staże zawodowe - uczestników/uczestniczek projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia 11.06.2021 r.

Data dodania: 11.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia 11.06.2021 r.

Data dodania: 11.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia 10.06.2021 r.

Data dodania: 10.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 10.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 14/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu elektrycznego niezbędnego do modernizacji instalacji elektrycznej w pracowniach szkolnych Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 09.06.2021 r.

Data dodania: 09.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia wstępnego w zakresie BHP dla 100 uczniów/uczennic kierowanych na staże zawodowe (kod CPV: 80550000-4)
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 07.06.2021 r. dotyczące wykonania prac remontowo-budowlanych w pracowniach szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach wraz z zapewnieniem materiałów (kody CPV: 44190000-8, 45400000-1)

Data dodania: 07.06.2021 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 02.06.2021 r. dotyczące zakupu i dostawy sprzętu elektrycznego niezbędnego do modernizacji instalacji elektrycznej w pracowniach szkolnych Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach (kody CPV: 31210000-1, 31680000-6, 44320000-9)

Data dodania: 02.06.2021 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 26.04.2021 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz dostawy książek/podręczników stanowiących materiały szkoleniowe dla 10 uczestników kursu pn. „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” organizowanego w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, wpłynęły 2 oferty poprawne pod względem formalnym. W wyniku oceny złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/8.5.4/2021 w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 10 uczestników kursu „Operator podestów ruchomych z uprawnieniami UDT” – uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Data dodania: 21.04.2021 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe).
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce