Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Poszukujemy wykładowcy do przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych pn. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”

Data dodania: 05.05.2016 / Autor: Mateusz Kania

Zapraszamy do współpracy w zakresie przeprowadzenia szkolenia pn. „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” oraz przygotowania materiałów szkoleniowych.

Szkolenie obejmuje 40 godzin dydaktycznych podzielonych na 3 moduły:

Moduł 1. Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi - 25 godz. dydaktycznych

Moduł 2. Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego - 10 godz. dydaktycznych

Moduł 3. Zasady i tryb wystawiania recept – 5 godz. dydaktycznych

Wymagania jakie musi spełnić wykładowca:

Moduł 1

1. Stopień naukowy doktora;

2. 10-letni staż w zawodzie lekarza;

3. Specjalizacja lekarska (brak wymagań co do konkretnej dziedziny posiadanej specjalizacji);

4. Doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w zakresie stosowania terapii zachowawczej i/lub farmakologii klinicznej;

Moduł 2

1. Stopień naukowy doktora;

2. 5-letni staż zawodowy w zakresie ordynowania określonych wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty;

3. Doświadczenie dydaktyczne- doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju  szkoleń/kursów/zajęć;

+ dodatkowo co najmniej jeden z warunków:

   a) tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uzyskany po roku 2001;

   b) specjalizacja lekarska (brak wymagań co do konkretnej dziedziny posiadanej specjalizacji);

Moduł 3

1. 5 -letni staż zawodowy w zakresie wypisywania recept oraz posługiwania się obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawa;

2. Doświadczenie dydaktyczne- doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju  szkoleń/kursów/ zajęć;

+ dodatkowo co najmniej jeden z warunków:

   a) tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa;

   b) specjalizacja lekarska (brak wymagań co do konkretnej dziedziny posiadanej specjalizacji);

   c) ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie w ochronie zdrowia, doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem kontroli w zakresie preskrypcji recept refundowanych (np. pracownicy NFZ, pracownicy aptek – mgr farmacji).

Planowany termin i miejsce realizacji:

Usługa będzie realizowana w okresie maj – czerwiec 2016r, na terenie miasta Końskie.

Dokładne terminy poszczególnych etapów, będą ustalane z  realizatorem indywidualnie.

Przewidywaną formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o przesłanie:

- CV oraz oświadczenia o współpracy;

- kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

- ceny brutto za godzinę dydaktyczną;

- informacji o dostępnych terminach.

Kontakt:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Staszica 2A

tel. 41 260 46 43

e-mail: a_pasieka@kswp.org.pl

 

Podobne aktualności

Listy ostateczne uczestników projektu pn. „Szansa na nowy...

19.08.2019

Ścieżka samozatrudnienie – Biuro Łódź

Czytaj więcej

Godziny pracy naszych biur w dn. 16.08.2019 r.

16.08.2019

Informujemy, że dniu 16.08.2019 r. biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne w godzinach 7:00 do 13:00. Za...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.08.2019

W dniach 06-12 sierpnia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne. Za utrudnienia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce